Forside

Introduktion

Referencer

Byggerier

Dokumentation

Produktstandarder

Søgning

SOLIDWOOD.TEKNOLOGISK.DK

Denne web-site er en nordisk informations- og dokumentationssite for massivtræsprodukter og byggeri med anvendelse af massive træelementer.

Web-siten er udarbejdet af Teknologisk Institut , som en del af instituttets bidrag til Nordic Wood Projektet "Byggeri i Massivtræ" projekt P00023. Skabelonerne for "Konstruktionseksempler og byggeri-referencer" er designet af SBi, Statens Byggeforskningsinstitut, som del af SBi's bidrag til Nordic Wood Projekt P00023. Siten vedligeholdes via medfinansiering fra Udviklings og forskningsprojekt for massive træelementer på BYG·DTU - Danmarks Tekniske Universitet.

Solidwood.teknologisk.dk er berammet til at have en levetid på ca. 5 år. I denne periode skal siten udgøre en samlet referencebase for massivt træbyggeri. Siten skal således medvirke til dels ved at inspirere arkitekter og ingeniører ved at sprede den information, der foreligger om massivt træbyggeri, dels ved at udgøre en oversigt for byggeriets partnere, forskere og akkrediterede laboratorier for status med hensyn til egenskabsdokumentation for massive elementer.

Solidwood.teknologisk.dk er finansieret af offentlige midler, og det er en væsentlig forudsætning for rationel anvendelse af disse, at alle brugere, der har bidrag til siten, benytter muligheden for selv at indsende aktualiteter til opdatering af siten.

Skabeloner og blanketter for indsendelse og registrering findes under hvert af sitens tre hovedsektioner. Materiale uden tilstræbt objektiv karakter er ikke ønsket på siten. Web-siten er åben for bidrag, hvorfor Teknologisk Institut ikke kan tages til indtægt for resultater og tolkninger, som forekommer i web-sitens materiale, når dette ikke er udfærdiget af Teknologisk Institut.